Pradaxa

Leiðbeiningar fyrir lækna vegna blæðingarhættu í fyrirbyggjandi meðferð gegn

bláæðasegareki

eftir valfrjáls mjaðmar- eða hnéliðskipti


Samantekt á eiginleikum Pradaxa® (dabigatran)
110 mg og 75 mg

Leiðbeiningar fyrir lækna vegna blæðingarhættu í fyrirbyggjandi meðferð gegn

heilaslagi og segareki

í slagæðum hjá sjúklingum með gáttatif og í meðferð við

bláæðasegamyndun og lungnasegareki

hjá fullorðnum sjúklingum og fyrirbyggjandi gegn endurkomu


Samantekt á eiginleikum Pradaxa® (dabigatran)
150 mg og 110 mg